Nabożeństwa O Parafii Ogłoszenia Strona główna Kancelaria Parafialna Kontakt
 
Aktualności

Grobonet

 

 

 


 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Parafialna

czynna bezpośrednio po Mszy Św. wieczornej w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek /z wyjątkiem świąt kościelnych/

 

Chrzest: zgłaszamy najpóźniej 4 tygodnie przed obrzędem.


Udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca oraz pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy podczas Mszy Św. o godz. 11.00 oraz w sobotę po drugiej niedzieli miesiąca po Mszy Św. wieczornej.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia chrztu świętego:
- akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
- dane personalne rodziców oraz chrzestnych (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania);
- jeśli dziecko jest z poza parafii - zaświadczenie od duszpasterza (zgoda na chrzest poza parafią);
- jeżeli chrzestni są z innej parafii to przynoszą od swojego duszpasterza "zaświadczenie dla rodziców chrzestnych".

Konferencja przedchrzcielna w czwartek (zazwyczaj) przed drugą niedzielą miesiąca po Mszy Św. wieczornej w kościele.

 

Ślub: zgłaszamy najpóźniej 3 miesiące przed obrzędem spisując protokół przedślubny.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:

- dowód osobisty;
- świadectwo chrztu św. (nie starsze niż 3 miesiące w dniu spisywania protokołu) z adnotacją o bierzmowaniu;
- świadectwo ukończenia szkoły z oceną z religii;
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego zezwalające na zawarcie małżeństwa konkordatowego (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy);
- nazwiska i imiona, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania świadków ślubu (tylko osoby pełnoletnie).

Pogrzeb:
- karta zgonu wydawana przez lekarza stwierdzającego śmierć z adnotacją USC;
- jeśli zgon nastąpił w szpitalu - informacja od kapelana o przyjętych sakramentach;
- jesli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii - informacja od duszpasterza;
- ustalenie daty pogrzebu możliwe jest również poza godzinami otwarcia kancelarii, tel. 668 623 679.